Rozwiązanie dla zarządzania zgłoszeniami serwisowymi

Proste w uruchomieniu i efektywne narzędzie do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi

 • Zgłoszenia serwisowe

  Rejestr zgłoszeń serwisowych. Historia zgłoszeń, raportowanie postępu oraz monitorowanie kosztów i zrealizowanych usług.

 • Definiowalne schematy obiegu

  Definiowalne schematy stanów zgłoszeń serwisowych (nowe, w trakcie itp.). Możliwość wyznaczania dozwolonych przejść, rejestracji podpisów oraz wykonanych prac/usług. Dowolne typy zgłoszeń ułatwiające kategoryzację.

 • Powiadamianie

  Powiadamianie o nowych zgłoszeniach, zmianach przypisania lub wykonanych czynnościach. Informacja o przekroczeniu czasów obsługi. Powiadamianie w aplikacji jak i poprzez wiadomości email.

 • Rejestrowanie postępu

  Rejestrowanie postępu zgłoszeń serwisowych. Dziennik historii. Rejestr wykonanych prac, usług oraz kosztów magazynowych (moduł magazynu). Wersja mobilna rejestracji zdarzeń i dostęp w dowolnym miejscu.

 • Praca jedno lub wielozakładowa

  Możliwość pracy w kontekście jednego zakładu lub zgłoszeń serwisowych od wielu kontrahentów (firma realizująca usługi serwisowe)

 • Portale do zgłoszeń

  Portale dostępu do informacji o zgłoszeniach dla użytkowników zewnętrznych (pracownicy, klienci). Możliwość zgłaszania usterek oraz śledzenia postępu ich realizacji.

Szybkie uruchomienie

Rozwiązanie oferowane w formie błyskawicznego dostępu przez platformę internetową AMAGE24. Brak instalacji oprogramowania i długotrwałej konfiguracji.

Abonament na usługi

Opłaty za rzeczywiste wykorzystanie systemu. Możliwość płatności rocznej ze znacznym rabatem

Wysoka dostępność rozwiązania

Wysoka dostępność rozwiązania. Bazujemy na sprawdzonej i odpornej na uszkodzenia infrastrukturze. Zapewniamy również zabezpieczenie danych (kopie bezpieczeństwa) oraz aktywną osłonę przed atakami sieciowymi.

Pakiety funkcji dostosowane do wymagań

Możliwość wyboru pakietu funkcji odpowiadających wymaganiom zarówno małego jak i dużego przedsiębiorstwa.

Jakie są nasze zalety?

Elastyczne i proste rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi dla małych i dużych zakładów przemysłowych oraz firm serwisowych.

Dokumentacja online

Dostępna dokumentacja online oraz zestaw samouczków w formie tekstowej oraz video. Zawsze dostępna pomoc kontekstowa oraz bogaty interfejs podpowiedzi w aplikacji.

Oznakowanie urządzeń i tras obchodowych

Dostępna usługa oznakowania urządzeń oraz tras obchodowych – montaż samodzielny lub realizacja montażu przez wykwalifikowane zespoły

Wdrożenie (opcja)

Możliwość wdrożenia rozwiązania przez wykwalifikowany zespół wdrożeniowy wraz z analizą wymagań Klienta oraz dostosowaniem funkcji do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe pakiety wsparcia (opcja)

Możliwość dodatkowego rozszerzonego wsparcia online przez wykwalifikowane zespoły, zapewnienie ustalonego poziomu usług SLA

Zobacz jak działa aplikacja

Cechy rozwiązania

Elastyczne i proste rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Łatwe w użyciu

Prosta definicja stanów i typów zgłoszeń serwisowych. Zarządzanie wszystkimi danymi. Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych z interfejsem przyjaznym dla użytkownika.

Pełny cykl zgłoszeń serwisowych

Rozwiązanie obejmuje całościowy proces zarządzania zgłoszeniami serwisowymi w organizacji. Od rejestracji poprzez wykonanie do analizy zrealizowanych czynności.

Portale zgłoszeń dla zewnętrznych użytkowników

Portale zgłoszeń z prostym dostępem dla zewnętrznych użytkowników (pracowników, klientów) ułatwiają rejestrowanie zgłoszeń oraz udostępnianie informacji o statusie dla zewnętrznych użytkowników systemu.

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, pełny obieg informacji z powiadamianiem uczestników.

 • Lista zgłoszeń serwisowych z rozbudowanym filtrowaniem
 • Szczegóły zgłoszenia serwisowego z wszystkimi informacjami dostępnymi od ręki
 • Powiązanie ze strukturą zasobów (urządzeń) i łatwym dostępem do parametrów, dokumentacji tych urządzeń
 • Historia zmian zgłoszenia, przypisanie zgłoszenia i dziennik aktualizacji statusu
 • Lista usług/wydań z magazynu i kosztów z tym związanych (wymagany moduł magazynu)

Definicja obiegu zgłoszeń

Definicja obiegu zgłoszeń serwisowych bazująca na strukturze definiowalnych stanów i typów

 • Definiowalne typy zgłoszeń serwisowych (np. Awaria, Usterka) z definiowalnym wyglądem/ikonami
 • Definiowalne stany zgłoszeń serwisowych z własnym wyglądem oraz opisem własności
 • Rozbudowany mechanizm określania możliwych przejść pomiędzy stanami
 • Możliwość określenia rejestracji podpisów podczas zmiany stanu zdarzenia
 • Możliwość rejestracji określonych typów usług i ruchu magazynowego (*)

(*) Wymagany moduł magazynowy.

Rejestracja zgłoszeń i raportowanie

Rejestracja postępu zgłoszeń m.in. za pomocą urządzeń mobilnych

 • Interfejs mobilny do dostępu i rejestracji zmian w zgłoszeniu
 • Wszystkie informacje dostępne na urządzeniu mobilnym
 • Możliwość rejestracji komentarzy, zmiany stanu i przypisania do zgłoszenia
 • Historia zmian
 • Dostęp do kontekstowego urządzenia z pełną informacją techniczną (parametry, zdjęcia, dokumentacja)
 • Rejestrowanie wykonanych usług (definiowalnych) oraz ruchu magazynowego (*)
 • Rejestracja protokołów serwisowych

(*) Wymagany moduł magazynowy

Raporty i wizualizacja

Efektywne monitorowanie wykonywanych prac i generacja raportów

 • Raporty pojedynczych zgłoszeń oraz zbiorcze raporty analityczne
 • Informacje o kosztach w trakcie realizacji i zdarzeniach powtarzających się
 • Dashboardy z wizualizacją stanu zgłoszeń
 • Wyliczenia parametrów MTTR/MTBF dla kilku opcji akwizycji danych pomiarowych (czasy)

Portale dostępu dla zgłaszających

Dodatkowe portale dostępu do zgłoszeń serwisowych

 • Portale dostępu do danych systemu dla użytkowników zewnętrznych
 • Nie wymagają dedykowanych kont logowania
 • Logowanie na poziomie kontrahenta/wydziału
 • Logowanie na podstawie identyfikatora urządzenia
 • Tworzenie zgłoszeń serwisowych, których obieg informacji będzie realizowany w głównym systemie
 • Monitorowanie postępu wykonania czynności
 • Uproszczony widok oraz informacje (np. uproszczone stany zgłoszeń) aby podawać tylko niezbędne informacje

Protokoły serwisowe do rozliczeń pracy

Szczegółowe protokoły wykonania czynności serwisowych. Dedykowane dla firm wykonujących prace serwisowe na zlecenie zewnętrzne.

 • Powiązanie wielu protokołów serwisowych do jednego zgłoszenia serwisowego
 • Rozbudowane formularze zgłoszeń – wykonane usługi, wymienione części (*), prace, zespół oraz czas
 • Generacja szczegółowych raportów wykonania
 • Akceptacja klienta i wykonawcy za pomocą podpisów elektronicznych

(*) Wymaga modułu Magazyn

Porównanie wersji

Standard Plus
Definicja
Struktura zasobów (elementów nadzorowanych)

☑️

☑️

Załączniki kontekstowe i dokumentacja

☑️

☑️

Definiowalny obieg zgłoszeń (stany) oraz typy zdarzeń

☑️

☑️

Protokoły zdarzeń serwisowych

☑️

Praca z wieloma klientami zewnętrznymi

☑️

Wykonanie
Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych

☑️

☑️

Wykonanie w ramach małego zespołu

☑️

☑️

Analityka postępu prac, dashboardy, MTBF/MTTR

☑️

Raporty i powiadamianie
Powiadamianie wewnątrz aplikacji

☑️

☑️

Konfigurowalne powiadamianie m.in. email

☑️

Predefiniowane raporty wykonania

☑️

☑️

Dowolne raporty z darmowym projektantem wyglądu

☑️

Dodatkowe
Zlecenia, kontrakty i grupowanie wykonań pracy

☑️

Integracje zewnętrzne ftp/email

☑️

Gotowe szablony importu danych

☑️

☑️

Definiowalny import/eksport danych

☑️

Portal klienta/pracownika

☑️

Limit użytkowników

10

Brak

Wygląd aplikacji

Ekrany z aplikacji. Dostęp do części konfiguracyjnej i wizualizacji za pomocą urządzeń biurowych. Wykonanie czynności w terenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Artykuły i wiadomości

Przeglądnij naszą bazę wiedzy i przykłady zastosowań.