Rozwiązanie dla zarządzania zadaniami i pracownikami

Proste w uruchomieniu i efektywne narzędzie do zarządzania zadaniami i pracą pracowników.

 • Zadania, kontrakty, zakresy prac

  Lista zadań do wykonania. Drzewo zadań (pod-zadania). Grupowanie zadań w paczki. Definicja kontraktów/umów oraz ich zakresów. Importery danych ze źródeł typu XLSX, CSV.

 • Raportowanie wykonania zadań

  Raportowanie wykonania zadań bezpośrednio z aplikacji Web. Raportowanie z urządzeń mobilnych. Szybki dostęp do zadań przez paczki/pakiety zadań oraz filtrowanie zadań. Szybkie rozpoczęcie zakończenie zadań. Raportowanie zużycia materiałów (*) oraz przepracowanych godzin.

 • Powiadamianie

  Powiadamianie o planowych pracach, czynnościach wykonywanych oraz przypomnieniach. Powiadamianie w aplikacji jak i poprzez wiadomości email.

 • Koszty finansowe i czas pracy

  Definicja planów controllingowych oraz finansowych. Podział na konta kosztowe, harmonogram miesięczny lub zleceń pracy. Faktury kosztowe i zamówienia (*). Wizualizacja postępu finansowego i wyniku.

 • Pracownicy i obecność

  Dane pracowników, definicja obecności. Własne moduły rejestracji wejść/wyjść za pomocą aplikacji mobilnej i identyfikatorów (QR, RFID). Widok rejestracji obecności oraz wyliczenia czasu obecności w projekcie. Import/eksport danych do/z systemów RCP/KD/ERP.

 • Uprawnienia pracowników

  Uprawnienia pracowników. Możliwość określenia czasu ważności uprawnienia oraz przypomnienia o terminach konieczności aktualizacji uprawnień. Aplikacja mobilna do wyrywkowej weryfikacji uprawnień bezpośrednio w miejscu realizacji projektu.

Szybkie uruchomienie

Rozwiązanie oferowane w formie błyskawicznego dostępu przez platformę internetową AMAGE24. Brak instalacji oprogramowania i długotrwałej konfiguracji.

Abonament na usługi

Opłaty za rzeczywiste wykorzystanie systemu. Możliwość płatności rocznej ze znacznym rabatem

Wysoka dostępność rozwiązania

Wysoka dostępność rozwiązania. Bazujemy na sprawdzonej i odpornej na uszkodzenia infrastrukturze. Zapewniamy również zabezpieczenie danych (kopie bezpieczeństwa) oraz aktywną osłonę przed atakami sieciowymi.

Pakiety funkcji dostosowane do wymagań

Możliwość wyboru pakietu funkcji odpowiadających wymaganiom zarówno małego jak i dużego przedsiębiorstwa.

Jakie są nasze zalety?

Elastyczne i proste rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zadaniami oraz kontrolą pracowników od małych do dużych projektów.

Dokumentacja online

Dostępna dokumentacja online oraz zestaw samouczków w formie tekstowej oraz video. Zawsze dostępna pomoc kontekstowa oraz bogaty interfejs podpowiedzi w aplikacji.

Oznakowanie urządzeń i tras obchodowych

Dostępna usługa oznakowania urządzeń/zleceń – montaż samodzielny lub realizacja montażu przez wykwalifikowane zespoły

Wdrożenie (opcja)

Możliwość wdrożenia rozwiązania przez wykwalifikowany zespół wdrożeniowy wraz z analizą wymagań Klienta oraz dostosowaniem funkcji do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe pakiety wsparcia (opcja)

Możliwość dodatkowego rozszerzonego wsparcia online przez wykwalifikowane zespoły, zapewnienie ustalonego poziomu usług SLA

Zobacz jak działa aplikacja

Cechy rozwiązania

Elastyczne i proste rozwiązanie do kompleksowego zarządzania zadaniami oraz obecnością pracowników od małych do dużych projektów.

Łatwe w użyciu

Prosta definicja zadań, import wykonania i raportowanie bezpośrednio w systemie. Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych z interfejsem przyjaznym dla użytkownika.

Controlling finansowy i czasowy zadań

Wbudowany controlling finansowy i czasowy wykonania zadań. Grupowanie kosztów względem zadań oraz kont kosztowych. Import/wprowadzenie faktur i wizualizacja realizacji planów finansowych.

Wbudowany moduł zarządzania pracownikami

Rozbudowany moduł pracowników. Uprawnienia pracowników i możliwość ich kontroli. Rejestracje obecności i wyliczenie czasu obecności pracownika. Podział czasu pracy na wykonywane zadania. Harmonogramy obecności.

Zadania i kontrakty

Definiowalne listy zadań, czynności. Grupowanie w kontrakty i zakresy kontraktów.

 • Listy zadań. Podzadania dowolnej głębokości. Grupowanie zadań w paczki z terminem wykonania.
 • Grupowanie zadań w kontrakty i zakresy kontraktów.
 • Harmonogram wykonania zadań, przydział wykonania do osoby i wydziału. Wskazanie osoby weryfikującej poprawność wykonania.
 • Definicje budżetu, szacunków czasu wykonania oraz kosztów jednostkowych.
 • Typy i grupowanie zadań w zakresy odpowiedzialności i czas.

Pracownicy

Zarządzanie informacjami dotyczącymi pracowników. Wsparcie w koordynacji pracowników i obecności na projekcie.

 • Definicja pracowników bezpośrednio w systemie. Wszystkie kluczowe informacje identyfikacyjne.
 • Możliwość dodania pracowników i firm podwykonawczych.
 • Import danych pracowników z zewnętrznych systemów RCP/ERP.
 • Identyfikatory pracowników – import zewnętrzny lub własny. Wykorzystanie kodów QR lub kart RFID.
 • Kalendarze pracowników – obecności i urlopy/nieobecności
 • Uprawnienia pracowników – terminy ważności, przypominanie i weryfikacja

Obecności i rejestracje

Obecność pracownika na projekcie, czas obecności vs zrealizowane zadania

 • Rejestracje obecności dla każdego pracownika – tryb wejście/wyjście
 • Rejestracja za pomocą mobilnej aplikacji i kart identyfikacyjnych QR/RFID
 • Import rejestracji obecności/wyliczeń obecności z zewnętrznych systemów RCP
 • Wyliczenie obecności na podstawie rejestracji
 • Rejestracje godzin pracy na poszczególnych zadaniach
 • Weryfikacja wydajności pracowników oraz kompletności/zaawansowania czasowego zadań

Controlling

Efektywne monitorowanie wykonywanych prac i generacja raportów finansowych

 • Definicja miesięcznych planów finansowych bezpośrednio w zadaniach
 • Definicja miesięcznych planów finansowych dla kont kosztowych
 • Rejestracja kosztów faktycznych (faktury) oraz planowanych (zamówienia *) w celu porównania wyniku finansowego
 • Import danych finansowych z zewnętrznych systemów F-K/ERP
 • Wizualizacje i porównania finansowe wykonywanych zadań
 • Powiązanie zadań i kont kosztowych. Dynamiczne konta kosztowe (grupujące)

Praca mobilna

Raportowanie postępu zadań bezpośrednio z urządzeń mobilnych

 • Dostęp do wszystkich danych zadania w interfejsie mobilnym (parametry, załączniki, dokumentacja, powiązane urządzenia)
 • Widok zadań przypisanych do pracownika. Filtrowanie czasowe i bazujące na parametrach.
 • Szybkie rozpoczęcie/zakończenie zadania
 • Identyfikacja zadań za pomocą unikalnych kodów QR (wydrukowanych na zleceniach)
 • Rejestrowanie postępu zadań – uproszczone (stan) lub dokładne (czas pracy, zespół, wykorzystane materiały *)

Raporty i integracje

Raportowanie i wizualizacji zadań. Integracje z zewnętrznymi systemami.

 • Wizualizacja zadań w postaci list, kalendarzy, harmonogramów Gantt’a
 • Grupowanie i wizualizacja postępu kontraktów, zakresów i paczek zadań
 • Raporty XLS/PDF szczegółów zadań, postępu oraz powiązanych elementów z innych modułów (*)
 • Eksport postępu prac do formatów XLS/CSV z automatyzacją przesyłania (email, FTP)
 • Inteligentny import listy zadań z zewnętrznych systemów (np. ERP) z aktualizacją/tworzeniem nowych zadań
 • Dashboardy postępu prac

Porównanie wersji

Standard Plus
Definicja
Struktura zleceń pracy

☑️

☑️

Załączniki kontekstowe i dokumentacja

☑️

☑️

Definiowalne dane słownikowe

☑️

☑️

Rozbudowane raportowanie prac (czas, materiał) i analityka

☑️

Widok pracownika

☑️

Rejestracje obecności i wyliczenie obecności

☑️

Kompetencje pracownika, terminy i weryfikacja

☑️

Wykonanie
Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych

☑️

☑️

Mobilny moduł rejestratora obecności (karty RFID, kody 2D)

☑️

Wykonanie w ramach małego zespołu

☑️

☑️

Analityka postępu prac, dashboardy

☑️

Raporty i powiadamianie
Powiadamianie wewnątrz aplikacji

☑️

☑️

Konfigurowalne powiadamianie m.in. email

☑️

Predefiniowane raporty wykonania

☑️

☑️

Dowolne raporty z darmowym projektantem wyglądu

☑️

Dodatkowe
Integracje zewnętrzne ftp/email

☑️

Gotowe szablony importu danych

☑️

☑️

Definiowalny import/eksport danych

☑️

Limit użytkowników

10

Brak

Wygląd aplikacji

Ekrany z aplikacji. Dostęp do części konfiguracyjnej i wizualizacji za pomocą urządzeń biurowych. Wykonanie zadań z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Artykuły i wiadomości

Przeglądnij naszą bazę wiedzy i przykłady zastosowań tego rozwiązania.