Rozwiązanie dla zarządzania inspekcjami & pracami kontrolnymi

Proste w uruchomieniu i efektywne narzędzie do zarządzania przeglądami

 • Planowanie harmonogramu inspekcji

  Planowanie harmonogramu inspekcji. Harmonogramy czasowe z dowolnym wskazaniem okresu i harmonogramy parametryczne np. co 300 motogodzin.

 • Szablony inspekcji

  Elastyczne i rozbudowane szablony inspekcji. Podpisy wykonania inspekcji, Status realizacji, notatki i zdjęcia. Rozbudowane checklisty składające się z pytań, pomiarów i zadań (np. wykonanie zdjęcia)

 • Powiadamianie

  Powiadamianie o planowych pracach, czynnościach wykonywanych oraz przypomnieniach. Powiadamianie w aplikacji jak i poprzez wiadomości email.

 • Wykonanie

  Wykonanie inspekcji za pomocą urządzeń mobilnych. Przydzielanie do zleceń pracy. Raportowanie pytań, pomiarów. Powiązanie z urządzeniami pomiarowymi. Podpisy osób wykonujących. Weryfikacja wykonania przez osoby nadzoru. Automatyczna generacja raportów po wykonaniu inspekcji. Dołączanie zdjęć i weryfikacja wykonania poprzez skan RFID.

 • Raporty i wizualizacje

  Raporty wykonania inspekcji. Dowolne projektowanie wyglądu raportów. Raporty w formie PDF. Przesyłanie raportów inspekcji na adresy email. Dashboardy realizacji prac.

 • Zaawansowane zarządzanie

  Portale podwykonawców i klientów. Wykonywanie inspekcji przez firmy podwykonawcze. Grupowanie inspekcji w zlecenia pracy, weryfikacja wykonania.

Szybkie uruchomienie

Rozwiązanie oferowane w formie błyskawicznego dostępu przez platformę internetową AMAGE24. Brak instalacji oprogramowania i długotrwałej konfiguracji.

Abonament na usługi

Opłaty za rzeczywiste wykorzystanie systemu. Możliwość płatności rocznej ze znacznym rabatem

Wysoka dostępność rozwiązania

Wysoka dostępność rozwiązania. Bazujemy na sprawdzonej i odpornej na uszkodzenia infrastrukturze. Zapewniamy również zabezpieczenie danych (kopie bezpieczeństwa) oraz aktywną osłonę przed atakami sieciowymi.

Pakiety funkcji dostosowane do wymagań

Możliwość wyboru pakietu funkcji odpowiadających wymaganiom zarówno małego jak i dużego przedsiębiorstwa.

Jakie są nasze zalety?

Elastyczne i proste rozwiązanie do kompleksowego zarządzania inspekcjami od małych do dużych zakładów przemysłowych.

Dokumentacja online

Dostępna dokumentacja online oraz zestaw samouczków w formie tekstowej oraz video. Zawsze dostępna pomoc kontekstowa oraz bogaty interfejs podpowiedzi w aplikacji.

Oznakowanie urządzeń

Dostępna usługa oznakowania urządzeń – montaż samodzielny lub realizacja montażu przez wykwalifikowane zespoły

Wdrożenie (opcja)

Możliwość wdrożenia rozwiązania przez wykwalifikowany zespół wdrożeniowy wraz z analizą wymagań Klienta oraz dostosowaniem funkcji do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe pakiety wsparcia (opcja)

Możliwość dodatkowego rozszerzonego wsparcia online przez wykwalifikowane zespoły, zapewnienie ustalonego poziomu usług SLA

Zobacz jak działa aplikacja

Cechy rozwiązania

Elastyczne i proste rozwiązanie do kompleksowego zarządzania inspekcjami od małych do dużych zakładów przemysłowych.

Łatwe w użyciu

Prosta definicja planów inspekcji, szablonów wykonania czynności. Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych z interfejsem przyjaznym dla użytkownika.

Pełny cykl inspekcji

Rozwiązanie obejmuje całościowy proces zarządzania inspekcjami w organizacji. Od planowania poprzez wykonanie do analizy zrealizowanych czynności.

Harmonogram wykonania prac

Planowanie wykonania prac. Harmonogramy bazujące na czasie ale również na parametrach urządzeń np. motogodziny.

Planowanie inspekcji

Możliwość określenia planów przeglądów/inspekcji dla poszczególnych urządzeń lub dla typów (grup urządzeń)

 • Reguły czasowe oraz parametryczne (motogodziny)
 • Harmonogram czasowy z dowolną częstotliwością wykonania (dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • Dynamiczne wyliczanie kolejnej czynności na podstawie zrealizowanych inspekcji
 • Harmonogram parametryczny uwzględniający dowolny parametr maszyny (np. motogodziny)
 • Przydzielanie wykonania dla osób, wydziałów lub podwykonawców (firm zewnętrznych)
 • Automaty generujące zlecenia wykonania inspekcji z wyprzedzeniem (np. 5 dni przed zaplanowanym terminem)

Projektowanie checklisty

Szablony inspekcji definiowalne od prostych wykonań do zaawansowanych dokumentów sprawdzających kompleksowo urządzenie

 • Określenie czynności do wykonania w sposób opisowy (tekst procesu sprawdzenia)
 • Załączniki z dokumentacją do wykonania oraz załączniki z procesu (zdjęcia)
 • Podpisy wykonania inspekcji
 • Zaawansowane metody definicji checklist wypełnianych bezpośrednio w aplikacji
 • Definicja zestawu pytań – typu TAK/NIE ale też z definiowalną listą.
 • Definicja zestawu pomiarów. Możliwość sprawdzania poprawności pomiarów w trakcie rejestracji. Powiązane z urządzeniami pomiarowymi.
 • Definicja zestawu zadań do wykonania w trakcie inspekcji – odczyt identyfikatora RFID, konieczność wykonania zdjęcia, odczyt pliku konfiguracji.
 • Grupowanie pytań/pomiarów i zadań w sekcje.

Wykonanie inspekcji

Wykonanie zaplanowanej inspekcji za pomocą urządzeń mobilnych

 • Lista zleconych inspekcji dla pracownika, wydziału, podwykonawcy
 • Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych
 • Identyfikacja urządzeń za pomocą identyfikatorów (kod kreskowy, 2D, RFID)
 • Podpisy elektroniczne wykonania, akceptacji inspekcji również ze strony Klienta
 • Dołączanie zdjęć i innych multimediów
 • Powiązanie z wykorzystywanymi urządzeniami pomiarowymi.
 • Dostęp do dokumentacji urządzenia oraz procesu wykonania inspekcji
 • Raportowanie usterek i sugestii zmian w trakcie wykonań
 • Zmiana terminów inspekcji (np. dla UDT)
 • Praca w trybie offline

Raporty i monitorowanie

Efektywne monitorowanie wykonywanych prac i generacja raportów

 • Możliwość weryfikacji wykonanych inspekcji przez osoby nadzoru (akceptacja/odrzucenie)
 • Raporty z predefiniowanym widokiem i sekcjami. Automatyczne dołączanie podpisów elektronicznych oraz dokumentacji zdjęciowej
 • Możliwość projektowania własnych wyglądów raportów wraz z pełną zmianą wizualnej reprezentacji
 • Dashboard informacyjny z informacją o realizowanych/planowanych inspekcjach
 • Powiadamianie o planowanych inspekcjach, czynnościach wykonywanych oraz przypisaniach za pomocą wiadomości w aplikacji lub komunikacji email.
 • Automatyzacja czynności i generacji raportów

Zarządzanie pracą i udostępnianie

Mechanizmy zarządzania inspekcjami. Grupowanie w zadania, czynności i zlecenia. Udostępnianie czynności do wykonania dla podwykonawców. Weryfikacja postępu prac.

 • Grupowanie inspekcji w kontrakty, zakresy prac i zlecenia. Przypisanie osób, wydziałów, podwykonawców
 • Grupowanie zadań w prace realizowane zbiorczo – wsparcie przy przeglądach rocznych
 • Wizualizacje postępu prac na poszczególnych frontach robót
 • Portal podwykonawcy – dedykowany interfejs dla firm podwykonawczych do raportowania wykonania inspekcji (dostęp uproszczony)

Porównanie wersji

Standard

Plus

Planowanie

 

 

Struktura zasobów (urządzeń, maszyn)

☑️

☑️

Załączniki kontekstowe i dokumentacja

☑️

☑️

Plan inspekcji bazujący na czasie

☑️

☑️

Plan inspekcji parametryczny (np. motogodziny)

☑️

Proste szablony inspekcji

☑️

☑️

Szablon inspekcji z checklistą (pytania, pomiary, zadania)

☑️

Wykonanie

 

 

Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych

☑️

☑️

Wykonanie w ramach małego zespołu

☑️

☑️

Wykonanie inspekcji dla wydziału, podwykonawców

☑️

Nadzór nad wykonaniem inspekcji (weryfikacja)

☑️

Raporty i powiadamianie

 

 

Powiadamianie wewnątrz aplikacji

☑️

☑️

Konfigurowalne powiadamianie m.in. email

☑️

Predefiniowane raporty wykonania

☑️

☑️

Dowolne raporty z darmowym projektantem wyglądu

☑️

Dodatkowe

 

 

Zlecenia, kontrakty i grupowanie inspekcji

☑️

Moduł usterek

☑️

Integracje zewnętrzne ftp/email

☑️

Gotowe szablony importu danych

☑️

☑️

Definiowalny import/eksport danych

☑️

Portal klienta/podwykonawcy

☑️

Limit użytkowników

10

Brak

Wygląd aplikacji

Ekrany z aplikacji. Dostęp do części konfiguracyjnej i wizualizacji za pomocą urządzeń biurowych. Wykonanie inspekcji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Artykuły i wiadomości

Przeglądnij naszą bazę wiedzy i przykłady zastosowań tego rozwiązania.