Rozwiązanie do rejestracji postępu prac i czynności

Proste w uruchomieniu i efektywne narzędzie do rejestracji postępu prac.

 • Wizualny stan postępu

  Wizualne przedstawienie postępu prac bezpośrednio na monitorowanych zasobach. Szczegóły i ogólne informacje o wykonanych czynnościach.

 • Szablony nadzoru

  Elastyczne i rozbudowane szablony nadzoru. Definiowalny postęp prac i opcje rejestrowania danych (geolokalizacja, ilości). Rejestracja dodatkowych parametrów i zmiennych w trakcie rejestracji zmian.

 • Powiadamianie

  Powiadamianie o postępie prac. Powiadamianie o zakończeniu etapu robót dla następnych brygad. Powiadamianie w aplikacji lub pocztą email.

 • Wykonanie

  Rejestracja nadzoru za pomocą urządzeń mobilnych. Możliwość rejestracji dodatkowych parametrów i zmiennych. Wiele możliwości wprowadzania danych (ręcznie, skany kodów). Automatyczna geolokalizacja zmiany położenia zasobu.

 • Raporty i wizualizacje

  Raporty wykonania nadzoru i postępu prac. Dashboardy z wizualizacją wykonanych prac w zadanym okresie czasu. Postęp prac i wydajność. Wielowymiarowa analityka postępu prac (wg. typów, lokalizacji, kategorii).

 • Analiza postępu prac i wydajności

  Analiza wykonanych prac. Podział na postęp tygodniowy, względem brygady lub poszczególnych osób. Dostęp do raportów kompletności wykonania obszarowego (wg. lokalizacji, systemu, kategorii, typu zasobów).

Szybkie uruchomienie

Rozwiązanie oferowane w formie błyskawicznego dostępu przez platformę internetową AMAGE24. Brak instalacji oprogramowania i długotrwałej konfiguracji.

Abonament na usługi

Opłaty za rzeczywiste wykorzystanie systemu. Możliwość płatności rocznej ze znacznym rabatem

Wysoka dostępność rozwiązania

Wysoka dostępność rozwiązania. Bazujemy na sprawdzonej i odpornej na uszkodzenia infrastrukturze. Zapewniamy również zabezpieczenie danych (kopie bezpieczeństwa) oraz aktywną osłonę przed atakami sieciowymi.

Pakiety funkcji dostosowane do wymagań

Możliwość wyboru pakietu funkcji odpowiadających wymaganiom zarówno małego jak i dużego projektu.

Jakie są nasze zalety?

Elastyczne i proste rozwiązanie do nadzoru realizacji prac i ich postępu od małych do dużych projektów.

Dokumentacja online

Dostępna dokumentacja online oraz zestaw samouczków w formie tekstowej oraz video. Zawsze dostępna pomoc kontekstowa oraz bogaty interfejs podpowiedzi w aplikacji.

Oznakowanie urządzeń i tras obchodowych

Dostępna usługa oznakowania urządzeń oraz zasobów przyśpieszające identyfikację – montaż samodzielny lub realizacja montażu przez wykwalifikowane zespoły

Wdrożenie (opcja)

Możliwość wdrożenia rozwiązania przez wykwalifikowany zespół wdrożeniowy wraz z analizą wymagań Klienta oraz dostosowaniem funkcji do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe pakiety wsparcia (opcja)

Możliwość dodatkowego rozszerzonego wsparcia online przez wykwalifikowane zespoły, zapewnienie ustalonego poziomu usług SLA

Zobacz jak działa aplikacja

Cechy rozwiązania

Elastyczne i proste rozwiązanie do nadzoru realizacji prac i ich postępu od małych do dużych projektów.

Łatwe w użyciu

Prosta definicja szablonów nadzoru oraz rejestrowanych parametrów. Import obiektów ze źródeł typu XLS, CSV z elastycznym importerem danych. Rejestracja za pomocą urządzeń mobilnych z interfejsem przyjaznym dla użytkownika.

Elastyczny mechanizm nadzoru i rejestracji

Elastyczna definicja stanów nadzoru, wymaganych parametrów oraz rejestrowanych dodatkowych danych. Łatwa definicja dodatkowych danych oraz aktualizacji obiektów na podstawie wykonanych prac.

Rozbudowana analityka postępu prac

Rozbudowana analityka raportowania. Możliwość śledzenia postępu prac, raportowania wydajności z wielowymiarowym podziałem względem lokalizacji prac, systemów, typów materiału lub kategorii urządzeń. Raporty wydajności z podziałem na pracowników i brygady.

Szablony nadzoru

Możliwość określenia szablonów nadzoru i monitorowanych parametrów

 • Definicja szablonów nadzoru z określeniem postępu wykonywanych prac (kroków)
 • Definicja poszczególnych kroków z określeniem zaawansowania (%)
 • Określenie rejestracji zmiany geolokalizacji, lokalizacji (drzewa) oraz uzupełnienia zrealizowanej ilości prac
 • Dodatkowe parametry rejestrowane podczas wykonywania prac
 • Dowolna liczba parametrów i sposobu ich rejestracji
 • Rozbudowane mechanizmy rejestracji parametrów – zapis, wybór z listy, skanowanie kodu QR, skanowanie tagów RFID
 • Dodatkowe uzupełnienia i inteligentne podpowiadanie podczas rejestracji zmian

Lista nadzoru

Listy nadzorowanych obiektów/zasobów z wizualną prezentacją postępu prac i zaawansowania

 • Rejestracja postępu prac w kontekście zaimportowanych obiektów/zasobów
 • Możliwość monitorowania zasobu wieloma szablonami nadzoru równocześnie (np. dostawy, montaże, kontrole)
 • Listy postępu prac z możliwością elastycznego filtrowania
 • Wizualna prezentacja postępu (%) oraz zrealizowanych czynności dla każdego obiektu
 • Prezentacja rejestrowanych parametrów oraz ich analityka
 • Szczegóły wykonania nadzoru z szczegółową historią zmian
 • Eksport postępu do formatu XLSX

Wykonanie nadzoru

Rejestracja zmian w nadzorze za pomocą urządzeń mobilnych

 • Rejestracja poszczególnych stanów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • Rejestracja wszystkich wymaganych parametrów
 • Historia zmian i dostęp do monitorowanych zasobów wraz z dostępem do m.in. dokumentacji
 • Szybki dostęp do danego zasobu za pomocą skanowania kodów QR/RFID
 • Filtrowanie zasobów zgodnie z zaimportowaną strukturą
 • Filtrowanie zasobów na podstawie bliskości geolokalizacyjnej (gdy ją rejestrujemy)

Analityka i wizualizacje

Efektywne monitorowanie wykonywanych prac i generacja raportów

 • Możliwość weryfikacji wykonanych prac
 • Monitorowanie postępu prac, najnowszych zmian oraz postępu całości
 • Raporty postępu, szczegółowe raporty zmian wraz z monitorowanymi parametrami
 • Postęp prac agregujący zasoby/obiekty względem kilku kryteriów
 • Grupowanie postępu prac względem lokalizacji (rozmieszczenia zasobów) np. budynki, obszary, pomieszczenia
 • Grupowanie postępu prac względem systemów (grup produktów) np. system HVAC, system elektryczny, prace szalunkowe itp.
 • Grupowanie postępu prac względem typów/kategorii typów np. urządzenia elektryczne, trasy kablowe, orurowanie systemowe, ściany główne
 • Monitorowanie postępu względem pracowników, brygad i wykonywanych czynności

Raporty i dashboardy

Raportowanie prac oraz wizualna prezentacja postępu

 • Wizualne raporty postępu prac
 • Generacja raportów XLS/PDF z szczegółowym postępem, danymi zmian
 • Eksport postępu i historii zmian w formie XLS/CSV
 • Dashboard postępu – wizualne przedstawienie statystyki postępu i jej struktury
 • Importery danych historycznych – import już wykonanych prac – projekt zawsze aktualny

Planowanie wykonania

Planowanie wykonania prac z podziałem na osoby/wydziały/brygady.

 • Planowanie wykonania prac
 • Możliwość określenia terminu, czasu, brygady oraz oczekiwanego efektu końcowego prac
 • Monitorowanie wykonania prac i czynności na nich
 • Automatyczne powiadamianie o terminach prac i przeterminowanych czynnościach
 • Raporty zbiorcze i wizualizacja postępu prac
 • Na urządzeniu mobilnym filtrowanie/wyświetlanie danych do wykonania zgodnie z określonym harmonogramem

Porównanie wersji

Standard Plus
Definicja
Struktura zasobów (elementów nadzorowanych)

☑️

☑️

Załączniki kontekstowe i dokumentacja

☑️

☑️

Szablony nadzoru

☑️

☑️

Planowanie prac, zespoły, harmonogram, mapy

☑️

Wykonanie
Wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych

☑️

☑️

Wykonanie w ramach małego zespołu

☑️

☑️

Listy nadzorowane i podgląd postępu

☑️

☑️

Analityka postępu prac

☑️

Raporty i powiadamianie
Powiadamianie wewnątrz aplikacji

☑️

☑️

Konfigurowalne powiadamianie m.in. email

☑️

Predefiniowane raporty wykonania

☑️

☑️

Dowolne raporty z darmowym projektantem wyglądu

☑️

Dodatkowe
Zlecenia, kontrakty i grupowanie wykonań pracy

☑️

Moduł usterek

☑️

Integracje zewnętrzne ftp/email

☑️

Gotowe szablony importu danych

☑️

☑️

Definiowalny import/eksport danych

☑️

Limit użytkowników

10

Brak

Wygląd aplikacji

Ekrany z aplikacji. Dostęp do części konfiguracyjnej i wizualizacji za pomocą urządzeń biurowych. Rejestracja nadzoru z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Artykuły i wiadomości

Przeglądnij naszą bazę wiedzy i przykłady zastosowań tego rozwiązania.